LFRS 181330Z AUTO 30004KT 270V340 9999 FEW024 OVC031 20/14 Q1025 NOSIG